גירושין של בני זוג

מאז שהאחרון הנכסים נופלים בתוך המס בתחום השיפוט של דרום אפריקה אפילו עבור תושבי חוץ, אין צורך למנוע מהם את רול על הסיוע המוענק אלה מסוכמים בטבלה להלן מקרקעין הנמצאים דרום אפריקה או כל אינטרס או זכות לא משנה מה הטבע או רכוש כזה כולל זכויות משתנה או קבוע תשלומים גם את התמורה עבור העבודה של, או הזכות לעבוד מרבצי מינרלים, מקורות ושאר משאבים טבעיים או