כל עורכי הדין בעולם! חוקי קפה עם עורכי דין באינטרנט.


קניין רוחני - מה הן זכויות קניין רוחני


זכויות יוצרים של ספרותיות ואמנותיות (כגון ספרים וכתבים אחרים, יצירות מוסיקליות, ציורים, פיסול, תוכניות מחשב, סרטים) מוגנים על-ידי זכויות יוצרים, לתקופה מינימלית של שנה לאחר מותו של המחבר

גם מוגן באמצעות זכויות יוצרים וקשורים (המכונה לעתים"השכנות"), הזכויות הן זכויות של שחקנים (למשל, שחקנים, זמרים ונגנים), המפיקים של (הקלטות קול) ושידור ארגונים. בזמן חברתיים בסיסיים מטרות של קניין רוחני הגנה הם כפי שתואר לעיל, זה צריך להיות גם ציין כי בלעדי הזכויות המוקנות בדרך כלל, בכפוף למספר מגבלות וחריגים, שמטרתה לכוון את האיזון צריך להימצא בין האינטרסים הלגיטימיים של מחזיקי נכון של המשתמשים. ארגון הסחר העולמי (ארגון הסחר העולמי) עסקאות עם הכללים הגלובליים של סחר בין מדינות הפונקציה העיקרית שלו היא להבטיח כי סחר זורם בצורה חלקה, כצפוי, באופן חופשי ככל האפשר. יותר.