עורך דין טובעורך דין טוב

 

 

זו השאלה הנכונה.  ולא ליפול מאוד לא נעים המצב לא יכול רק אפונה.  שבוע אחד של העיר בתי המשפט הורשעו לשעבר, חוקר חשוב במיוחד במקרים, צדק סגן-קולונל הוא למעשה נידונים על פשיטה.  ואתה יודע מה? עורך הדין של סגן אלוף היה המום בלב, לא רק עיתונאים (והתהליך היה חזק), אבל אפילו מוכה, פצועה.  הוא היה גס רוח, חצוף, מומלץ הקורבן ללכת לבית שלו ולתפוס את ספארט, לא להסתובב בתי המשפט. בשלב גזר הדין, לא יבואו בכלל, ואת הלקוח שלו נעצר בבית המשפט, נלקח המצלמה לגמרי לבד.