באינטרנט התייעצות עם עו » דבפורום התייעצות עם עורך דין

 

 

מה בעצם אני רוצה לשאול את עורך הדין?

אם אני יכול בקצרה וברור לתאר את הבעיה עצמה?

איזה סוג של תשובות, אני מצפה?

אם אני רוצה לשמוע את אישור לכך מן הסתם אני יודע? אולי אני רק רוצה לאשר את חפותי?

אני מוכן לקבל את הדעה של עורך דין זה אינו עולה בקנה אחד עם הדעה האישית שלי?

מה אני הולך לעשות כאשר עורך הדין אינו עולה בקנה אחד עם התפיסה שלי לגבי הבעיה?

 

מהלקוח, המופנית אל «עו» ד ברשת», תלוי במידה רבה על יתרונות כי הוא יקבל על-פי הייעוץ.