אתר חינם עזרה משפטית 

אתר לסיוע משפטי חינם

לסיוע משפטי חינם עצות בכתב ובעל פה צורה, סיוע בעריכת בקשות, תלונות, עתירות ושאר מסמכים משפטיים, ייצוג של האינטרסים בבתי המשפט, המדינה, רשויות מקומיות מסופק לאזרחים עם הכשרון, נשים מעלה (חינוך) שבעה ילדים או יותר, כמו גם הקטגוריות הבאות של אזרחים:

 

עניים (הכנסה לנפש מתחת קיום רמה הוקם באזור);

נכים ו- קבוצות;

קשישים ונכים חיים נייח מוסדות חברתיים של שירות;

ילדים עם מוגבלויות, ילדים, יתומים, ילדים נותרו ללא טיפול הורי, כמו גם את הנציגים אם הם הכתובת עבור עיבוד של חינם סיוע משפטי על השאלות הקשורות עם מתן והגנה על זכויות ואינטרסים לגיטימיים של ילדים כאלה;

המבקשים לקחת על החינוך במשפחה שלו