כל עורכי הדין בעולם! חוקי קפה עם עורכי דין באינטרנט.


אפוטרופסות ואת הנאמנות - תרגום לרוסית - דוגמאות אנגלית הפוכה ההקשר


ילדים עשויים לבקש הגנה על שלו

במקרה של לקוי מימוש או הורה של התחייבויות בהבאת ילד או של ניצול לרעה של זכויות הורים

על ידי פיתוח תשתית של מוסדות של הגנה סוציאלית של האוכלוסייה.

שלה זכויות ואינטרסים על ידי

עם מערכות סיוע חומרי למשפחות. רשות הפועלת באזור מגוריו של אנשים תחת אפוטרופסות מפקחת על פעילות של המדינה שומרי ונאמנים ממנו'.